Jdi na obsah Jdi na menu
 


Eucharistie - svátost oltářní

14. 2. 2010
Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky … Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný … zůstává ve mně a já v něm.

Jan 6, 51.54.56


Slavením eucharistie (tj. účastí na mši sv.) se nám zpřítomňuje Kristova výkupná oběť, kterou za nás přinesl. Připomíná se nám jeho smrt i vzkříšení.
Ve sv. přijímání se může každý z nás osobně setkat s živým Bohem, pozvat ho do svého života a nechat se den za dnem přetvářet. Zároveň je to ale také pozvání ke společenství s druhými, s bratry a sestrami, s nimiž tvoříme jedno „Kristovo tělo“, to je Církev.

Jste pokřtěni, ale doposud jste nebyli u sv. přijímání, anebo již před dlouhou dobou?

Nebojte se vyhledat svého kněze a připravit se rozmluvou s ním na přijetí této svátosti.

Chtěli byste, aby vaše děti šly k 1. svatému přijímání?

Je třeba, aby se připravily v hodinách náboženské výchovy, které naše farnost nabízí. Bližší informace získáte osobně či telefonicky na faře.