Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z FR - 15. 2. 2009

Zápis

Z jednání farní rady konané dne 15.02.2009

 

Přítomní: P.Mgr. Radek Jurnečka (předseda), Petr Brich st., Jan Mrázek st. (místopředseda), Jana Šálková, Mgr. Jitka Mastníková, Miloš Mastník, Ing.Eva Krsková, Bc.Hana Formáčková

Omluveni: Jaroslav Kozák, Justýna Mrázková

Farní radu vedl: R.D.Mgr. Radek Jurnečka

 

Zápis z jednání:

1)   P.Jurnečka seznámil členy rady o hospodaření farností v roce 2008. Uvedl, že se jedná o hospodaření všech farností spadajících pod jeden účet v Přepeřích. Porovnal podrobně příjmy a výdaje s rokem 2007.

Uvedl, že farnost si vzala půjčku na 190.000,00Kč. Na splacení půjčky plánuje prodej pozemku. Upozornil, že po změnách na biskupství dělá nově všechny smlouvy právní oddělení biskupství.

Pak seznámil radu s aktuálním stavem financí – 70.000,00Kč na účtu a 5000,00Kč v hotovosti na pokladně.

2)   Dále se probíraly personální změny. Dosud máme dva pastorační asistenty, ale Viktor Houdek odchází dohodou k 31.3.2009. Měli bychom si najít někoho z vlastních řad, aby se zaměstnanci stále neměnili.

Čeká nás i nový vikariátní účetní, kterýž povede podvojné účetnictví pro všechny farnosti vikariátu, a stavební technik, který by měl na starosti vše kolem všech staveb ve vikariátu.

3)   V roce 2008 se uskutečnily pouze opravy ve farním kostele v Přepeřích. A to opravy klenby, někde bylo potřeba i štukovat, a výmalba malé lodi kostela a vítězného oblouku.

Dále proběhlo restaurování bočních oltářů, které jsou již opět na svém místě, a odkrytí a fixace objevené fresky a trhlin pod oltáři.

Renovací prošly i všechny obrazy křížové cesty a dva velké obrazy, socha Panny Marie a socha Vítězného Krista.

4)   Chystané opravy v roce 2009 jsou – v Přepeřích – druhá etapa výmalby kostela,       

      pokračování na obnovení kazatelny, obnova kostelních lavic, varhany a nové zvony a lustry.

 Na faře – dokončit střechu, vyměnit okna a nová omítka, k diskusi byla předložena otázka vytápění. Návrh byl na zavedení plynu v kombinaci s tepelným čerpadlem.

      Hřbitovní kaple – přišlo povolení od památkářů k prozatímnímu zasklení oken v kapli, abychom tam mohli sloužit bohoslužby, když bude v kostele lešení.

      Loukovská hrobka – náš původní plán nevyšel, budeme hledat nové možnosti  s ředitelem zámku Sychrov Kadlecem.

 Kostel Všeň – měla by se instalovat nová elektrika.

      Březina – je na zvážení, zda dělat i zde elektriku či ne.

      Stodoly ve farním areálu – zadány firmě k vypracování žádosti o dotace z EU.

      Vzhledem k částce bude žádost spojena se stejnou akcí v Mnichově Hradišti.

5)   Pořad bohoslužeb v době postní a velikonoční –

  Křížová cesta bude vždy v úterý ve farní kapli

  Zelený čtvrtek – v 18.00 hodin mše svatá, pak pesachová večeře na faře

 Velký pátek v 18.00 hodin bohoslužba slova

 Bílá sobota – proběhne adorace u Božího hrobu dle rozpisu

 Velikonoční vigilie začínají jako vždy v neděli v 5.00 hodin ráno

Na podzim – 18.10.2009 přijede nový biskup Jan biřmovat. Hudbu bude organizovat Jitka Mastníková.

 6)  ostatní – je třeba dodělat farní kroniku –Eva Krsková se zeptá manžela, zda se toho ujme.

-         p. Jurnečka požádal farníky o spolupráci na farním listu – Kubíkovi – přidat jubilea, křty, svatby, pohřby, oznámení o akcích a témata pro farníky.

  7)  Občanské sdružení Jakobus vypsalo nové projekty na práci s dětmi a mládeží pro rok 

        2009. Sdružení má málo členů, farníci se mohou přihlásit.

  8)  Na farní výlet se pojede do Prahy – navštívíme katedrálu a premonstrátský klášter, a to ne

       jako obvyklí turisté. Dostane se nám neobvyklé prohlídky. Kvůli dětem z náboženství

       prosadila Hana Formáčková ještě návštěvu Pražského Jezulátka.

9)   Farní rada byla informována o proběhlé inventarizaci, která je pro farnost Přepeře již

      hotová, svázaná a jeden exemplář byl odeslán na biskupství.

10)  Příští farní rada se bude konat ………………………

 


Zapsala:  Bc. Hana Formáčková