Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis

Z jednání farní rady

konaného dne 17.2.2008

 

Zúčastnění – P. Mgr. Radek Jurnečka (předseda), Petr Brich st., Jan Mrázek st. (místopředseda), Jaroslav Kozák, Justýna Mrázková, Mgr. Jitka Mastníková, Miloš Mastník, Jana Šálková, paní Krsková, Bc.Hana Formáčková

Omluveni –Mgr.Tereza Mrázková

Farní radu vedl - P.Mgr. Radek Jurnečka

 

Zápis z jednání:

 1. P. Jurnečka seznámil farní radu s výsledky finančního hospodaření v roce 2007. Hospodaření skončilo ve ztrátě, která je ale oproti předešlým letům minimální. Výsledky hospodaření se všichni farníci budou moci dočíst ve farním listě na měsíc březen. Podrobný výkaz o hospodaření je zájemcům k dispozici k nahlédnutí na faře.

Dále se hovořilo o pozemcích, u kterých se musí dohledat, kdo na nich hospodaří a stanovit mu nájem. Důvodem je nové placení daně z pozemku jeho vlastníkem.

 

 1. Dalším bodem jednání byly termíny velikonočních bohoslužeb a slavností v roce 2008:

Zelený čtvrtek - 20.3.2008 - obřady v kostele v 18.00 hodin

– pesachová večeře v 19.00 hodin

Velký pátek - 21.3.2008 - obřady v kostele v 18.00 hodin

Bílá sobota - 22.3.2008 - adorace u Božího hrobu – dle rozpisu

Neděle velik. - 23.3.2008 - obřady v kostele v 5.00 hodin ráno

 • pak farní snídaně

 

Neděle - 29.6.2008 - pouť zámek ve Svijanech v 15.00 hodin,

majitel p.Riedlo z Čápovky chce obnovit tradici poutí.

 

Neděle - 27.7.2008 – poutní mše svatá v 10.00 hodin v kostele

 

Neděle - 19.10.2008 - posvícení s biřmováním 14 biřmovanců,

je pozván papežský nuncius, měla by se žehnat nová socha sv.Jana Nepomuckého Na Závodí.

 

 1. P.Jurnečka informoval farní radu o ukončení nájmu Tomáše Cieplika v přízemí a o navýšení nájmu České poště o 14%. Otevřela se otázka, jak využít přízemní prostory dále. Farní rada se přiklonila k návrhu pronajímat jen krátkodobě křesťanským rodinám, na tábory a podobně. Dohodla se orientační cena 220,00Kč na osobu/1 den.

 

 1. Dále se řešila otázka webových stránek farnosti. Rada rozhodla, že farnost bude mít i nadále svoje webové stránky a požádá p.Rejhu ml. o jejich správu.

O pronájem kostelní věže k instalaci místního internetu požádal poskytovatel internetu v Přepeřích. 4lenové farní rady souhlasí za těchto podmínek:

- zhotovení klíčů a spotřebu el. proudu si platí firma sama

- do konce roku 2008 bude zařízení nainstalováno na zkoušku zdarma

- od roku 2009 za běžný májem + energie (běžný nájem v současnosti činí 25000,-Kč za rok).

 

 1. Bc.Formáčková informovala farní radu o možnosti navázat partnerství s farností Morsbach v Německu. Členové rady souhlasí, aby byly učiněny první kroky k navázání kontaktu.

 

 1. P.Jurnečka informoval radu o zamýšlených opravách v příštích letech.

Přepeřská fara - 2008 - dokončení střešního pláště a kamenných prvků – o dotaci

požádáno Ministerstvo kultury – havarijní program a o

Grant Libereckého kraje

- 2009 - oprava a výměna všech oken na budově fary

- 2010 - nová omítka

Kostel sv.Jakuba - 2008 - restaurování bočního oltáře sv.Barbory – požádáno o

Grant Libereckého kraje

- 2009 – oprava interiéru

- 2010 - dokončení generálních oprav + slavnostní otevření s novými

zvony

V souvislosti s opravami bylo navrženo, aby se nad stávající lustry instalovaly ještě další reflektory, které nasvítí boční oltáře a kazatelnu a zároveň prosvětlí tmavý prostor lodi. Pokud budou památkáři souhlasit, farnost kontaktuje odborníky, kteří se takovým osvětlením památek zabývají, aby nedošlo ke znehodnocení prostoru.

Kostel Loukov – 2008 – nová elektroinstalace je již dokončena, pro zapojení

elektronického zabezpečovacího systému je třeba ještě

zabezpečit okna sítěmi a do vchodů připevnit mříže.

Kostel Březina - ? - v havarijním stavu, je potřeba opravit bednění a zadní

schodiště.

P.Jurnečka zjistil, že za kostelem na prázdném místě hřbitova jsou pohřbeny chovanky ústavu sociální péče v Kurovodicích. Navrhuje opatřit toto místo Křížem s nápisem „Obyvatelky ÚSP Kurovodice“. Farní rada s návrhem souhlasí.

Kostel Všeň – Byl podán návrh změny elektronického zabezpečení. Stávající zabezpečení stojí 5712,-Kč ročně, nové by stálo 3142,-Kč ročně i s povinnou revizí. Změnu zajistí P.Jurnečka.

 

 1. Dalším bodem jednání byly návrhy na farní poutě a termíny. Farní rada rozhodla takto:

Jarní farní pouť bude v sobotu 31.5.2008 na Zlatou Korunu do Vyššího Brodu a Českého Krumlova

Podzimní farní pouť v sobotu 20.9.2008 – návrhy ještě nejsou

 

 1. Farní brigáda bude 12.4.2008 - kačírek na folii (textilní, která propouští vodu) kolem

Kostela + obrubníky

Další na podzim 11.10.2008 – úklid před posvícením

 

 1. Stanovil se termín příští farní rady na 12.10 2008

 

 1. Dále byly projednány koncerty ve farním kostele. K již tradičním vánočním koncertům se přidá na posvícení Schola Gregoriana Pragensis – zažádáme o dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje, protože cena by byla přes 40000,-Kč.

 

 1. P.Jurnečka informoval, že bude nutné zavést postupně podvojné účetnictví, protože v průběhu roku dostáváme na účet farnosti větší částky a stejně jednou budeme muset začít. Jana Šálková ale radila ještě počkat, abychom neměli problém s penězi.

P.Jurnečka se tedy bude informovat o nově tvořeném programu pro církve.

 

 1. Ostatní:

- V úterý 24.6.2008 má naše farnost adorační den. 3 až 5 hodin by měl být růženec, mše svatá a tichá adorace. Bylo dohodnuto udělat rozpis jako na Velký pátek.

- Na celodiecézní pouti mládeže chce asi 50 poutníků přespat na faře.

- Všechna jednání s ministerstvy vyžadují faxování, proto bude nutné objednat faxová čísla. Návrh naučit úředníky na ministerstvu posílat dokumenty mailem byl zamítnut.

- Byla uzavřena pojistka u pojišťovny Kooperativa na faru Přepeře a světla nasvěcující kostel. Bylo to potřeba, protože, kde se pohybují děti, je tato pojistka povinná. Pojistka bude jen kolem 10000,-Kč ročně.

- Pro každou farnost v našem regionu by měly být ornáty všech barev. Všude je máme, jen na Loukově chybí červený. Nový stojí kolem 3000,-Kč. Bc.Formáčková navrhla, aby ho ušila farní švadlena L.Janáková. Návrh nebyl přijat.

- Ve farnosti se stále musí někam jezdit autem. Bylo by dobré pořídit auto. Výhodné je požádat o zapůjčení firmu Škoda Auto – platí se měsíčně 550,-Kč na 2 roky. P. Jurnečka zjistí podmínky takové půjčky.

- 24.5.2008 bude v Mnichově Hradišti ministrantský den. Diecéze totiž min. dny rozdělila do dvou oblastí. Bude potřeba Mnichovu Hradišti pomoci s organizací.

- Paní Krsková informovala, že ještě do 28.3.2008 se může žádat o dotace na životním prostředí. Mohlo by se žádat na přestavbu stodol. Zašle podklady P.Jurnečkovi.

- P.Jurnečka řekl, že lékaři, kteří chtěli mít ordinaci v plánovaném realitním domě sv.Jakuba si kladli tak náročné podmínky, že se s nimi raději zrušila spolupráce. V plánu je tedy opět poutní Dům sv.Jakuba.

 

 

 

 

V Přepeřích dne 22.2.2008

 

 

 

Zapsala: Bc.Hana Formáčková