Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z FR - 18. 2. 2007

Zápis
Z jednání farní rady
konaného dne 18.února 2007

Zúčastnění – P. Mgr. Radek Jurnečka (předseda), Petr Brich st., Jan Mrázek st. (místopředseda), Jaroslav Kozák, Justýna Mrázková, Mgr. Jitka Mastníková, Miloš Mastník (zapisovatel-sekretář) Omluveni – Jana Šálková, Mgr.Tereza Mrázková Farní radu vedl - P.Mgr. Radek Jurnečka Zápis z jednání:

1) Farní rada rozhodla o termínech, místě a čase konání velikonočních setkání farníků

a bohoslužeb.

na Zelený čtvrtek – pesachová večeře na faře v 18 hodin

na Velký pátek mše svatá v 17.00 hodin

Velikonoční vigilie bude opět v neděli v 5.00 hodin ráno, spojená s přijetím

svátosti křtu.

 

2) P. Jurnečka informoval radu o změnách a plánovaných změnách pracovníků ve

farnosti. Biskupství litoměřické propustilo stavebního technika. Měl by se

vyměnit pastorační asistent za člověka se vzděláním a ochotou spolupráce,

který by chodil včas do práce a byl celý den na faře. Dále je tu nabídka

Probační a mediační služby na posílání lidí, kteří mají zdarma poskytnout

určený počet hodin obecně prospěšných prací. Jen je nutno je hlídat.

 

3) Dále se rada seznámila se stavem oprav a finanční situací farnosti.

Na opravy kostela bude žádáno o tzv. „poslanecké peníze“ ve výši 6500000,-Kč

Není jisté, zda je dostaneme.V okolí kostela - prostranství asi 1,5m ode zdi

(tam, kde není dlažba) by se mělo obsypat oblázky. Padající voda špiní totiž

novou omítku, když dopadá na bláto. Farní rada rozhodla toto udělat brigádně

svépomocí a přidat k tomu malý obrubník.

 

4) Na venkovní osvětlení kostela dá obec ze svého rozpočtu 50 tisíc a zbytek – 30 tis.

dodá farnost. Provoz osvětlení bude platit obec. Bude napojeno na obecní osvětlení

a bude mít vlastní vypínač u sokolovny, obsluhovaný obcí. Biskupství doporučilo,

aby věžní hodiny byly také majetek obce a aby se změnil údržbář, že pak bude obec

spokojena.Restaurátorské práce na obětním stole, křtitelnici a apoštolském svícnu

jsou dokončeny. Je možno se přestěhovat do kostela.Opravy na faře – je nutná oprava

střechy. Finančně by se na ní měli podílet památkáři, krajský úřad a dotace z

havarijního fondu ministerstva kultury. Na opravy farní budovy dáme žádost na Renovabis.

Dále by se měly uklidit stodoly a trámy na farní zahradě. P. Jurnečka navrhoval zadní

zahradu zorat a uvláčet. Na to byla vznesena námitka, že za totality zde byla strojní

traktorová stanice a pod povrchem se mohou nacházet kovové části strojů (pásy od

traktorů),což by orbu znemožnilo.

 

5) Dále se diskutovalo o zřízení farní charity a spolupráce s rakouskými farnostmi. Byla

by zřízena terénní pečovatelská a ošetřovatelská služba pro vesnice v okolí ve

spolupráci s městem Turnov.

 

6) Posledním tématem byly poutě. Nejprve vikariátní pouť do Hejnic, která se koná 5.5.2007

V 9.30 hodin začíná růžencem, od 10.00 hodin je mše svatá, která je sloužena i pro pouť

smíření tří národů, proto bude sloužena latinsky. Odpolední program je zajištěn i s

občerstvením.Naše farní pouť se bude konat 9.6.2007

 

7) V diskusi padla poznámka o úrazech v okolí kostela potmě ve večerních a časných

ranních hodinách, je potřeba přemístit pojistky na plášť kostela. Rada dále

diskutovala o místechna zrušeném hřbitově u kostela. Je potřeba se dohodnout s

obcí, kam přemístit sokly a pomníky, dát oznámení o zrušení hrobů, aby se mohli

příp. pozůstalí přihlásit. Zajistí P.Jurnečka. Další otázka řešila materiál na

brigádu úpravy okolí kostela. Musí se sehnat textilie pod kameny a vlastní

oblázky.Měly by se hledat sochy chybějící na hlavním oltáři – sv. JanNepomucký

změřit velikost + období. Firma Zikuda požádala o možnost ukládání hlíny a

parkování vozového parku na zadní zahradě. Farní rada rozhodla, že mu to bude

umožněno.Posledním tématem diskuse byla otázka, zda bude pí. Milena Tomášková

ve farní radě – pro její delší neúčast na životě naší farnosti, již členem není.

 

Dne: 20.2. 2007 zapsal: P. Jurnečka Radek